Kontakt

Skontaktuj się ze mną

Dorota Bury

Telefon: +48 727 570 233

E-mail: kontakt@dorotabury.com

Dane przedsiębiorcy:

Inspirala sp. z o.o.

Starogard Gdański (83-200)
Os. 60-Lecia ONP 2a/7

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
VII Wydział Gospodarczy KRS
KRS nr 0000563659 | NIP 5922264365

Kapitał zakładowy: 5.000,00 (pięć tysięcy) złotych